Нарынский областной отдел

# Заголовок дата добавления
1 Сотрудниками Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования проведен мониторинг по соблюдению требований норм Закона Кыргызской Республики «О рекламе» 2021-02-26
2 Сотрудниками Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования в честь месячника «Потребитель, знай свои права!» приуроченного ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который проходить с 15 февраля по 15 марта 2021 года был проведен мониторинг в городе Нарын 2021-02-22
3 Нарынским областным отделом Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики совместно с сотрудниками Экотехинспекции, Госсанэпиднадзора и представителями телеканала “Нарын ТВ”, газеты “Тенир-Тоо” был проведен мониторинг на безопасность, срока годности товара на кондитерских, рыбных и пищевых продуктов, продаваемых на центральном рынке и торговых центрах г. Нарын 2020-12-29
4 Сотрудниками Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики совместно с первым заместителем полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики по Нарынской области, сотрудниками мэрии г. Нарын, налоговой инспекции, финансовой полиции проведен мониторинг цен на социально значимые товары на центральном рынке и торговых центров г. Нарын 2020-12-24
5 Сотрудниками Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики совместно с сотрудниками мэрии г. Нарын и ФОМС по Нарынской области был проведен мониторинг в аптеках г. Нарын 2020-12-09
6 Приказом Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики от 05.06.2020 года №33 согласован прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Государственным природным парком «Салкын Тор» 2020-07-27
7 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2020-жылдын 9-июнундагы №07/76 тапшырмасын жана Нарын облустук Жарандык коргонуу комиссиясынын отурумун №87,88 протоколунун 5-пунктун аткаруу макстында 2020-жылдын 9-июлунда Ак-Талаа районунун Баетов айылындагы дарыканаларга дары дармектердин жана жеке коргонуучу каражаттардын бааларынын негизсиз көтөрүлүшүнө бөгөт кылуу максатында мониторинг жүргүзүлдү 2020-07-27
8 Президентинин “2020-жылды Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө” 2020-03-04
9 Мамлекеттик агенттигинин 2020-жылдын 5-февралындагы №16 “Бүткүл Дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнүнө карата иш-чараларды жүргүзүү жөнүндө” 2020-03-03
10 Нарын облустук бөлүм тарабынан Нарын облусунда 2017-2018-жылдарда эт өндүрүү жана сатуу боюнча анализ жүргүзүлдү. 2020-02-04
11 Нарын облусунун аймагында орун алган көрнөк-жарнактардын, соода түйүндөрүндөгү ар кандай товарлардын аталыштарынын мыйзамга ылайык, туура жазылышы боюнча мониторинг жүргүзүлдү 2019-12-19
12 Майыптардын эл аралык күнүнө” карата 2019-12-11
13 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн 2019-жылдын 11-ноябрындагы 04-б сандуу буйругунун негизинде 2019-11-15
14 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнү караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу Мамлекеттик агенттигинин Нарын облустук бөлүмүнө 2019-жылдын 25-сентябрында Нарын шаарынын тургуну А.К.дан арыз келип түшкөн. 2019-10-21
15 27-28 августа был проведен мониторинг в продовольственных магазинах города Нарын на предмед маркировки реализуемого товара на государственном языке и наружной рекламы на государственном языке. 2019-09-07
16 15- августа 2019г проведено собрание на тему “Электронного согласования”, приняли участие представители государственных структур и ведомственных подразделений. 2019-08-28
17 Согласован прейскурант цен на питьевую воду СООППВ «Туз-Булак» села Кара-Кунгой Кочкорского района. 2019-08-28
18 Согласован прейскурант цен на питьевую воду СООППВ «Ак-Жар» и «Кум-Дөбө» села Кум-Дөбө Кочкорского района. 2019-07-30
19 3-4 ииюля 2019г провёл учебный семинар в Кочкорской районной администрации на тему соглосовании тарифов СООППВ на чистую питьевую воду 2019-07-17
20 Согласован прейскурант цен на питьевую воду СООППВ «Бай-Эл» села Доболу Нарынского района приказом от 03.06.2019г 2019-06-25
21 Cогласован прейскурант цен на питьевую воду СООППВ «Алтын Тастар булак» села Кок-жар Кочкорского района приказом от 18.04.2019г 2019-04-29
22 В Жумгальской районной администрации проведено кргулый стол на тему соглосовании тарифов СООППВ на питьевую воду. 2019-04-25
23 Нарынским областным отделом проведены разъяснительные работы по недопущению спекулятивного роста цен на дизельное топлево в сзязи с наступлением сезона полевых работ. 2019-04-12
24 27 марта 2019г провёл круглый стол на тему полномочии антимонопольного органа в Кодексе “О Нарушении” и постановления №242 от 22 апреля 2009 года. 2019-04-12
25 Нарынским областным отделом ГААР при ПКР 15 марта 2019 года в селе Ат-Башы Ат-Башинского района провел круглый стол, приуроченный ко “Всемирному дню защиты прав потребителей”. 2019-03-26
26 Cогласованы прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги Нарынскгого районного центра семейной медицины приказом №2 от 7 марта 2019 года. 2019-03-26
27 7 января 2019 года Нарынский областной отдел Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики совместно с областной администрацией и мэрией города Нарын провели мониторинг цен в специализированых местах продаж угля и частных предпринимателей. 2019-01-22
28 Проведения мониторинг в г. Нарын по соблюдению Закона Кыргызской Республики «О рекламе» и государственного языка при распространений рекламы. 2018-08-27
29 Проведен мониторинг в г. Нарын в 22 августа 2018 года по соблюдению Закона Кыргызской Республики «О рекламе». 2018-08-26
30 Согласованы прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги муниципального предприятия «Ак-Кыя сервис» приказом от 15 августа 2018 года за №32. 2018-08-26
31 Проведен мониторинг в г. Нарын по соблюдению Закона Кыргызской Республики «О рекламе» и государственного языка при распространений рекламы. 2018-08-26
32 Проведен мониторинг в г. Нарын в 22 августа 2018 года по соблюдению Закона Кыргызской Республики «О рекламе» и государственного языка при распространений рекламы 2018-08-24
33 Установлены цены на уголь 16 угледобывающим компаниям Кыргызской Республики 2018-06-13
34 Принят приказ от 30 мая 2018 года №6 «Об определении предельного уровня цен перевозки угля автотранспортными средствами по маршруту разрез «Кара-Кече» - Железно-дорожная станция Балыкчи». 2018-06-03
35 С 29 января по 1 февраля 2018 года были проведены мониторинги цен на уголь. 2018-02-15
36 с 02.02.18 г. - 08.02.18 года были проведены мониторинги цен на уголь. 2018-02-15
37 Ат-Башинской топливной базе уголь продается за тонну 3800 сомов а также частные предприниматели продают с доставкой за тонну сомов. 2017-12-26
38 Был проведен мониторинг в адрес магазина «Сезим-Назим» и «Асель» г. Нарын на предмет срок годности продуктовых товаров. 2017-12-16
39 Приказом №263-6 от 05.12.2017г. полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики по Нарынской области «В целях урегулирования цен на уголь» создано рабочая группа по Нарынской области. 2017-12-16
40 Сотрудниками Нарынского областного отдела 6 декабря 2017 года проведен мониторинг цен на уголь по г. Нарын. 2017-12-13
41 27 октября 2017 года Нарынский областной отдел Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики на предмет соблюдения требований Закона Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» провел мониторинг о соответствии требуемого качества напитков «Дюшес» реализующие на центральном рынке г.Нарын. 2017-11-01
42 Отделом на основании приказа Отдела №15 от 26 октября 2017 года 2017-11-01
43 Согласованы прейскуранты цен (тарифов) на платные стоматологические услуги Ак-Талаа ЦСМ, Ак-Талинского района от 29 сентября 2017 года №31. 2017-10-27
44 Сотрудниками Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики в интересах неопределенного круга потребителей был проведен мониторинг в адрес магазинов «Алия» и «Алмаз» 2017-10-02
45 Был проведен мониторинг в городе г. Нарын на предмет маркировки на государственном и официальном языках на пищевых продуктах иностранного производства и наличии сроков годности на пищевых продуктах. 2017-09-15
46 Нарынским областным отделом был принят приказ от 26 мая 2017 года №6 «Об определении предельного уровня цен перевозки угля автомобильным транспортом в разрезе «Кара-Кече» - Железно-дорожная станция Балыкчы. 2017-05-31
47 Нарынским областным отделом государственного агентства антимонопольного регулирования при ПКР был проведен “День открытых дверей”. 2017-03-28
48 Нарынским областным отделом проведен мониторинг в магазинах г. Нарын на предмет маркировки на государственном и официальном языках. 2017-03-28
49 В Нарынской области от 16 марта 2017 года №72-б утвержден план мероприятий по защите прав потребителей, состоящих из 27 пунктов 2017-03-23
50 15 марта 2017 года ведущий специалист Нарынского областного отдела государственного агентства антимонопольного регулирования в честь “Всемирного дня защиты прав потребителей” дал интервью в сфере защиты прав потребителей для населения по Нарынской областной Теле-радио компании 2017-03-17
51 Ко всемирному Дню защиты прав потребителей Нарынским областным отделом были прочтены лекции студентам Аграрно-экономического колледжа при НГУ на тему “Потребитель и его права” 2017-03-16
52 Cогласован прейскурант цен на платные услуги Муниципального предприятия «Баетов-Таза - Аймагы» села Баетово Ак- Талинского района 2017-02-13
53 Нарынским областным отделом рассмотрено заявление гражданки К.Ибраимовой и удовлетворено путем перерасчета разницы в размере 290 сомов 2017-01-23
54 Cогласованы прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги ЦСМ Ат-Башинского района 2016-12-23
55 Нарынским областным отделом выданы предписания АЗС пунктам по приобретению ПОС-терминалов для потребителей 2016-12-07
56 По инициативе Нарынского областного отдела образован Координационный совет при Пол.пред. Правительства Кыргызской Республики по Нарынской области 2016-12-07
57 В адрес магазинов «Жалын» и «Жылдыз» выданы предписания об устранении нарушения 2016-10-24
58 Нарынским областным отделом были прочтены лекции студентам НГУ на тему “Потребитель и его права” также в ходе лекции были проведены ознакомительно-разьяснительные работы о функциях и задачах Госагентства 2016-10-13
59 Проведен Круглый стол о применении оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием банковских платежных карт, с участием Коммерческих банков 2016-10-13
60 Согласованы прейскуранты цен (тарифов) на дополнительные платные услуги Нарынского муниципального предприятия «Нарын-водоканал» 2016-09-20
61 В адрес магазина «Нур», «Белек-Ата» и «Асель» г.Нарын, Нарынским областным отделом выдано предписание 2016-09-07
62 Нарынским областным отделом согласованы прейскуранты цен на платные услуги Нарынской областной стоматологической поликлиники 2016-08-12
63 Нарынский областной отдел принял приказ на предмет соблюдения требований Закона Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» на реализующие арбузы 2016-07-06
64 Нарынским отделом госагентсва был проведен мониторинг 2016-06-22
65 Нарынский областной отдел провел широкомасштабный мониторинг в зоне отдыха «Салкын-Тор», «Фазенда» и городской парк г.Нарын 2016-06-13
66 Нарынского областного отделом В ходе мониторинга по соблюдению антимонопольного законодательства выявлен факт нарушения пункта 4 статьи 14 2016-05-07
67 Нарынского областного отдела В ходе мониторинга в с. Ат-Башы по соблюдению Закона КР «О рекламе» 2016-04-30
68 Нарынского областного отдела В ходе мониторинга в с. Ат-Башы по соблюдению Закона КР «О рекламе» 2016-04-21
69 Нарынским областным отделом в ходе проведения мониторинга в г. Нарын по соблюдению антимонопольного законодательства, выявлен факт нарушения пункта 4 статьи 5 Закона КР «О Рекламе» 2016-04-20
70 Нарынским областным отделом ходе мониторинга в г. Нарын по соблюдению «О Рекламе».выявлен факт нарушения п. 4 статьи.5 Закона КР «О Рекламе» 2016-04-14
71 15 марта в Нарынской областной библиотеке им. С.Орозбакова прошел круглый стол, приуроченный ко «Всемирному дню защиты прав потребителей» 2016-03-16
72 Нарынским областным отделом были согласованы цены (тарифы) на оказание услуг Нарынской областной объединенной больницы 2016-03-11
73 Нарынским областным отделом был наложен административный штраф в адрес магазина «Ийгилик» 2016-03-09
74 Сотрудниками Нарынского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики магазинов г.Нарын «Ак-Тилек-1», «Ак-Тилек-2» и «Асель» на предмет маркировки, сроков годности товаров и прохождения поверки мерительных приборов 2016-02-19
75 Нарынским областным отделом согласованы цены (тарифы) на оказание услуг Нарынским областным центром семейной медицины 2016-01-25
76 Нарынским областным отделом был согласован прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги Ат-Башинского лесхоза 2016-01-16
77 В Нарынский областной отдел обратилась жительница г.Нарын М.А. с заявлением... 2015-12-22
78 Проведении мониторинга города Нарын было выявлено в рекламном баннере нарушаются требования статьи 16 пункта 1 Закона КР “О рекламе” 2015-12-16
79 Выдано предписание магазинам о прекращении нарушения Закона КР “О рекламе” 2015-12-04
80 Согласование прейскуранта цен (тарифов) Дома культуры имени К.Султангазиева Ак-Талинкого района 2015-11-17
81 ХОВО за доставку 1 тонны угля установлена цена в размере за каждый км по 2,84 сом 2015-09-08
82 Нарынский облостной отдел согласован приказом цены платных услуг Кочкорского лесного хозяйства 2015-08-07
83 Согласован прейскурант тарифов на платные образовательные услуги Нарынского педагогического колледжа. и театра драмы им. М. Рыскулова. 2015-08-03
84 Нарынского областного отдела была согласована прейскурант тарифов на платные образовательные услуги Нарынского государственного университета. 2015-07-20
85 Специалисты Нарынского областного отдела провели мониторинг ветеринарных услуг на соответствие требованиям антимонопольных законодательств . 2015-07-01
86 Нарынский областной отдел Госагентства установил розничную цену за 1 тонну угля Кара-Кече и с учетом предоставленных услуг доставки до склада в Балыкчы. 2015-06-15
87 Приказами Нарынского областного отделам согласованы прейскуранты цен платных услуг. 2015-06-15
88 Нарынским областным отделом был проведен анализ рынка молока за 2013-2014-годы и результаты. 2015-05-28
89 Нарынским обласном отделом выдано предписание частному предпринимателю торгового центра «Дордой» плаза города Нарын. «О защите прав потребителей». 2015-04-13
90 Нарынский областной отделом согласованы цены на воду учреждения Нарынского водоканала с учетом постановления ХХ сессии ХХVIсозыва депутатов Нарынского городского кенеша. 2015-04-13
91 Нарын облустук бөлүмү, Нарын шаарынын «Дордой» плаза соода борборунда соода кылуучу жеке ишкерге, 2015-04-10
92 Нарын облустук бөлүмү тарабынан Нарын суу-канал мекемесинин баалары сессиясынын токтомун эске алуу менен макулдашылды. 2015-04-10
93 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигин Нарын облустук бөлүмү 2015-03-30
94 Нарын облустук бөлүмү Бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо күнүнө карата 2015-жылдын 13-мартында тегерек стол өткөрүлдү 2015-03-24
95 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Нарын облустук бөлүмүнүн 10-март 2015 -жылдагы буйругу менен макулдашылды. 2015-03-16
96 Нарын шаарынын кушканаларына, эт сатуучу жайларга жана жалпы тамактануучу жайларга мониторинг жүргүзүү 2015-03-12
97 Нарын облустук бөлүмүнүн 16 февраль 2015-жылдагы №4 буйругу менен (колдонулган шприц, ийнелерди дезинфекциялоо кызматынын) баалары (тариф) макулдашылды. 2015-03-03
98 Нарын облустук бөлүмүнүн 16 февраль 2015-жылдагы №3 буйругу менен (автобекетке кирип кардар салып кетүү үчүн кызматына) баалары (тариф) макулдашылды. 2015-03-03

Карта проезда

Контакты

г. Бишкек ул. Б.Баатыра 7Б/1
0(312) 56-33-03
0(312) 56-31-97 | Телефон доверия
priemnaya@antimonopolia.kg
Пон-Пят 09:00 - 18:00